JÕGEVA KOOLITUSKESKUS-RAHVAÜLIKOOL
Eesti English Русский
Menüü
«
»

Otsi

TASUTA KURSUSED


 

Rahvaülikoolide päeva ettekanne-
Kristel Ditmanni
Vaikusepaastu maitseproov

KÄIMASOLEVAD PROJEKTID

Osaleme Eesti Vabaharidusliidu partnerina ESF poolt toetatud projektides:

  • Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine (2016-2019)
  • Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine (2018-2020)
  • Ettevõtlik õppija (2016-2019) 

Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.

Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel. Tugitegevustest on planeeritud koolitajate koolitus, projekti seminarid, kogemusnõustamine.

Projekti „Ettevõtlik õppija“ raames toimuvad koolitused arendavad õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi. Lisaks on planeeritud sihtgruppide kaasamise ja õppekava arendamise seminarid.

 

2018. ja 2019. a toimuvad projektide raames Jõgeva Koolituskeskuses sihtgrupile järgmised tasuta koolitused:

Inglise keel A1 algtase (40ak)
Vene keel A2 elementaartase (40ak)
Arvuti kasutamine igapäevaelus (24ak)
Algatusvõime ja ettevõtlikkus (40ak)

Jõgeva Koolituskeskus; Kurista küla, Jõgeva vald, 48413 Kurista; Tel 5207409, 53076002; e-post info@jogevakoolitus.eu
Koduleht Elitec'st